Instalacións

As nosas instalacións están protexidas como parte do patrimonio arquitectónico rústico galego.  Estas instalacións emblemáticas (1939) foron rehabilitadas e son, hoxe en día, empregadas para a realización das actividades educativas, de lecer e tempo libre. Dispoñemos de amplas áreas abertas e pechadas (para os días de frío e choiva), ademais dunha contorna de 20 hectáreas de espazos naturais.  Capacidade máxima na Granxa: 64 persoas.  /  Casiña de Asunción: 11 persoas.